Historien i tekst og billeder

Her finder du vennernes gaver til museet, udsendte nyhedsbreve, referater fra GF, arrangementer m.m.

Referat af generalforsamling, onsdag den 20. marts 2019 kl. 16.30 (ref. Grete Thrane)

Der var tilmeldt 68 medlemmer til generalforsamlingen.

Simon Albrechtsen fra advokatfirmaet Bruun & Hjejle, blev valgt som dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig. Formand Johan Adam Linneballe fremlagde beretningen for 2018.

Johan indledte med at fremhæve to betydningsfulde begivenheder fra det forløbne år.

Vennerne plejer at give museet en årlig donation på 100.000 kr til indkøb af nye genstande til samlingerne. De sidste to år er donationen gået til en ny belysning i festsalen. Den er netop blevet færdig installeret, og generalforsamlingen glædede sig over at sidde i en helt ny og forfriskende belysning. Løsningen går ud på et sofistikeret samspil mellem fire nye loftsbelysninger i hjørnerne, flere pærer i Arje Grigst smukke lysekrone og lysbånd hele vejen langs kanten af loftet.

Den anden vigtige nyskabelse er en helt ny hjemmeside, som fremtræder klar og informativ. Denne er under udarbejdelse og kommer i drift ultimo maj 2019. Desuden er det blevet meget let at tilmelde sig arrangementer og betale for deltagelsen både med kort og mobil pay.

Johan gik derefter over til en gennemgang af årets mange begivenheder.

Beretningen blev taget til efterretning.

Kasserer Karen Munk Christensen gennemgik årets regnskab. De lidt faldende indtægter skyldes et svagt nedadgående medlemstal. Det er der nu rettet op på, idet der i dag er over 400 medlemsskaber. Generelt set er omkostningssiden holdt nede i forhold til sidste år. Der har dog været øgede udgifter til udvikling af den nye hjemmeside og de nye betalingssystemer. Der var ingen bemærkninger til regnskabet, som blev godkendt af generalforsamlingen. Det blev vedtaget, at kontingentet forbliver uændret.

Tre bestyrelsesmedlemmer, Nina Linde, Karen Munk Christensen og Kim Paulsen var på valg. De blev alle genvalgt.

Alle fem medlemmer af repræsentanskabet, Nina Linde, Johan Adam Linneballe, Karin Carlander, Jeppe Skadhauge og Grete Thranevar på valg. Alle blev genvalgt.

De to revisorer, Michael von Essen og Vagn Ohlsen blev genvalgt.

Anne-Louise Sommer takkede for gaven til museet, den nye belysning i festsalen. Anne-Louise fremhævede, at det var en meget nyttig gave, som gjorde en stor forskel i hverdagen, især fordi den nye løsning indebærer en gradueret belysning, hvor man kan skrue op og ned for de forskellige elementer. Senere på aftenen demonstrerede Anne-Louise alle de ti positioner, og vi sad i et imponerende lysshow af forskellige spots og helhedsbelysninger.

Ingen kan længere falde i søvn til møder i festsalen.

 

 

 

 

 

Anne-Louise takkede også de mange medlemmer, der har betalt §8A bidrag til museet. Det er en bestemmelse i ligningslovens § 8A, hvorefter 100 frivillige bidrag på 200 kr i løbet af et kalenderår, indebærer, at museet kan få del i udbetalinger fra en momspulje. Det har i visse år betydet, at museet fik udbetalt op til 1,5 mio kr. Så det er en meget væsentlig støtte til museet, vores medlemmer yder med deres bidrag. (Hvis I allerede nu vil støtte museet i 2019, så gå ind på vores hjemmeside. Det er meget nemt).

Formanden udnævnte tre æresmedlemmer af Venneforeningen. Det er Lene og Lars Kann Rasmussen og Annie Detlefs. De har alle tre ydet en ekstraordinær indsats for museet i form af generøse donationer. Dertil har Lene været et meget værdsat medlem af bestyrelsen for Vennerne og af museets repræsentantskab i mange år. Lars og Lene Kann Rasmussen har formidlet opførelsen af det fine Designværksted, der bruges flittigt hver dag året rundt. Og Annie Detlefs står bag finansieringen af den gennemgribende og smukke omlægning af forpladsen og ombygning og indretning af stensalen i fløjen til højre for pladsen.                                                                        

Lars Kann Rasmussen takkede for hædersbevisningen. -Generalforsamlingen afsluttet.

Bauhaus foredrag. Efter generalforsamlingen holdt Anne-Louise et meget engageret og medrivende foredrag om Bauhaus skolen. Den eksisterede kun i 14 år, men revolutionerede  begrebet design og æstetisk formsprog indenfor materialer, møbler og arkitektur. Museet har netop åbnet en udstilling om Bauhaus skolen, som man har lånt fra Vitra Designmuseum og Bundeskunsthalle Bonn. Vi fik mulighed for at gå rundt og se udstillingen, inden aftenen afsluttedes med en tre retters menu i den nu flot oplyste festsal.

🔔

BLOX.

Det var en stor interesseret skare, der 20. februar deltog i fremvisningen af BLOX og som senere mødte Dansk Design Centers direktør Christian Bason i en samtale med Politikens Lars Hedebo.

Her kommer en afdeling om aktiviteter og gaver i de forløbne år:


Vennernes rejse 2014: Skt. Petersborg, Rusland.

Gaver til museet de sidste 5 år:
2015:
Rasmus Fenhann: Lampe

Vennegave 2012: Jens Martin Skibsted, cyklen ”Copenhagen” for Biomega, 2000.

2014:
Hans Wegner, Flaglinestolen
Trine Drivsholm, To objekter fra serien Blue Baloons
Karen Lise Krabbe, æske Blind box for Nothing
Tobias Møhl, Glassweaver Vessel

2013:
37 forskellige klædedragter bl.a. af Willy Mokjær, Nørgaard m.fl. til museets nye mode- og tekstilsamling


Vennegave 2012: Et lille udsnit af pladecovers fra udstillingen i 2012-13.

2012:
Hans Wegner, foldestol m. hynder og bukkestol
Anton Rosen, ovnforsats
Helmut Bätzner, Bofinger 2 stole
Peter Behrens, AEG bord el-ventilator
Søren Hansen, arbejdsstol Fritz Hansen
Claydies 2 frisureskåle, 3 platter og Grass S, M og L

2011:
Bogen ”… at give af et godt Hjerte og et glad Sind” af Charlotte Christensen

2010:
100 års jubilæumsudstilling på museet ”Det bedste i 100 år”


Vennegave 2006: tre stentøjsvaser med hvid begitning, 1996. Foto: Pernille Klemp


Vennegave 2014: Hans J. Wegner, Flaglinestolen, 1950.

Foreningens bestyrelse:
Klik hér for referat fra generalforsamlingen:
GF: 2016
GF: 2015
GF: 2014

Læs formandens beretning, 2015 her
Læs formandens beretning, 2014 her
Læs formandens beretning, 2013 her

Nyhedsbreve om vores arrangementer:

Sommer-Nyhedsbrev 2017
2017 Første halvår
2016 Andet halvår
2016 Første halvår
2015 Andet halvår
2015 Første halvår
2014 Andet halvår
2014 Første halvår
2013 Andet halvår
2013 Første halvår

I august måned inviterer vi til en dobbelttur i egen bil med besøg på to spændende museer i Odsherred. Reservér datoen allerede nu – eller tilmeld dig til:

Lørdag den 19. august 2017:

Dobbeltbesøg på Hempel Glasmuseum og Malergården

Vennernes æresmedlem Bodil Busk Laursen er medlem af bestyrelsen for Glasmuseet, og tog imod os på udstillingen ”Great Danes”.

Derefter gik turen til

Malergården - Sigurd Swanes hus kl. 14:00 - 16:00 Adresse: Plejerupvej 10, Plejerup, 4571 Grevinge.

Torsdag den 14. september besøgte vi det kun 3 år gamle A. Petersens galleri på Kløvermarksvej, som i dette 150 års jubilæumsår fokuserer på de japansk-danske traditioner og inspirationer.

Fredag den 29. september gentog vi forårets succes med at besøge Amalienborg.