Vær med til at støtte et DESIGNmuseum i verdensklasse

En meget givtig vennetjeneste

Venneforeningen har sat sig som et af sine mål, at hjælpe museet med at opnå 100 frivillige bidrag à min. 200 kr. hvert år. Dette vil  være af endog meget stor betydning for museet, som således vil kunne opnå momsfritagelse jf. § 8A. Fx vil disse ialt 20.000 kr. i bidrag kunne medføre en momsfritagelse for museet på over 1.000.000 kr. – på bundlinjen!!!

På ingen andre måder vil vi kunne støtte museet markant – men det skal ske individuelt, og kan kun ske på det anførte link!

Det er en oplagt opgave for os som venner!

Link til Designmuseets STØT & DONÈR.

http://designmuseum.dk/deltag-stot/stot-museet