Formål

Basis-RGB

Designmuseets Venner, som blev stiftet i 1910, har til hovedformål at støtte Designmuseet, dets samlinger og dets virke.

Endvidere er det selskabets formål at samle medlemmerne og holde dem orienteret om museets virke og udviklingen inden for kunstindustri, kunsthåndværk og design.

De 7 medlemsfordele:
• Fri adgang til Designmuseet
• Invitation til alle udstillings ferniseringer
• Tilbud om særarrangementer og foredrag
• Arrangerede studieture og værkstedsbesøg
• Mulighed for deltagelse i medlemsrejser
• 10% rabat i museumsbutikken
• Specielle tilbud i museumscafé Klint

Generelt bestræber vi os på at komme ind steder, hvor der ikke normalt er adgang, og at der altid er en spændende og professionel formidling til alle vores arrangementer.

Bestyrelse pr. 20. april 2017:
Johan Adam Linneballe, Designer CEO, formand
Nina Linde, næstformand
Karen Munk Christensen, kasserer
Kim Paulsen, Designer
Grete Thrane, mag.art.
Jeppe Skadhauge, Advokat
Bess Kristoffersen, Designer                                                                                               Charlotte Jul, cand.mag., chefredaktør
Anne-Louise Sommer, Museumsdirektør

Kontingent og vedtægter
Kontingentåret følger kalenderåret.
Vedtægterne kan downloades her