Formål

Basis-RGB

 

 

 

Selskabet for Designmuseum Danmarks venner – i daglig tale kaldet ‘Vennerne’ – er en selvejende institution, der blev stiftet i 1910. Selskabet har til hovedformål at støtte museet, dets samlinger og dets virke. Desuden er det formålet at samle medlemmerne og holde dem orienteret om museets virke og udviklingen inden for kunstindustri, kunsthåndværk og design.

 

Bestyrelsen 2017
Johan Adam Linneballe, Designer CEO, formand
Nina Linde, Næstformand
Karen Munk Christensen, Kasserer
Kim Paulsen, Designer
Grete Thrane, Mag.Art.
Jeppe Skadhauge, Advokat
Bess Kristoffersen, Designer                                                                                               Charlotte Jul, cand.mag., Chefredaktør
Anne-Louise Sommer, Museumsdirektør

Link til vedtægter.

Link til Vennegaver

Link til støtte til museet (§8A)

En meget givtig vennetjeneste

Venneforeningen har sat sig som et af sine mål, at hjælpe museet med at opnå 100 frivillige bidrag à min. 200 kr. hvert år. Dette vil  være af endog meget stor betydning for museet, som således vil kunne opnå momsfritagelse jf. § 8A. Fx vil disse samlet 20.000 kr. i bidrag kunne medføre en momsfritagelse for museet på over 1.000.000 kr. – på bundlinjen!!!

På ingen andre måder vil vi kunne støtte museet markant – men det skal ske individuelt, og kan kun ske på det anførte link!

Det er en oplagt opgave for os som venner!

Link til støtte til museet (§8A)

Nu mangler der kun 35 bidrag inden nytår!

Medio november 2017