Vær med til at støtte et DESIGNmuseum i verdensklasse

En meget givtig vennetjeneste

Venneforeningen har sat sig som et af sine mål, at hjælpe museet med at opnå 100 frivillige bidrag à min. 200 kr. hvert år. Dette vil  være af endog meget stor betydning for museet, som således vil kunne opnå momsfritagelse jf. § 8A. Fx vil disse ialt 20.000 kr. i bidrag kunne medføre en momsfritagelse for museet på over 1.000.000 kr. – på bundlinjen!!!

På ingen andre måder vil vi kunne støtte museet markant – men det skal ske individuelt, og kan kun ske på det anførte link!

Det er en oplagt opgave for os som venner!

Der mangler kun 35 frivillige bidrag ...

Link til Designmuseets STØT & DONÈR.

http://designmuseum.dk/deltag-stot/stot-museet