Vær med til at støtte et DESIGNmuseum i verdensklasse

På tredie år muliggør staten at udvalgte museer kan få andel i den statslige pulje for momskompensation, forudsat at 100 personer frivilligt indbetaler minimum 200 kr. inden årets udgang - den såkaldte § 8A ordning.

For Designmuseets vedkommende vil dette beløb kunne blive på langt over 1 million kroner i år!

Designmuseum Danmark er et nationalt specialmuseum for design. Museet har eksisteret siden 1890 og ejer verdens største samling af dansk design.

Museet udstiller, formidler og skaber enestående forskning om design som en væsentlig del af vores kulturarv.

Hvis du støtter museet med ex. 200,- kr. nu, går den ubeskåret til nyerhvervelser i forbindelse med 'Dansk Design NU' - udstillingen, der præsenterer et rigt udvalg af dansk design fra hele det forrige århundrede.

Dit støttebeløb er fradragsberettiget og indgår automatisk som fradrag i din skattebetaling.

http://designmuseum.dk/deltag-stot/stot-museet/