Arrangementer

Torsdag den 20. oktober kl. 11:00 - 16:00 aflægger vi besøg i Havehuset hos Bess Kristoffersen med udstilling og speak af Anne Fabricius Møller – nærmere oplysninger kommer her:

Designmuseets venner inviteres igen til en DOBBELTTUR, og vi skal ud i det smukke efterår, hvor turen både går til Fuglebjerg og Sorø.

1) Dyrehavehuset i Fuglebjerg

Dyrehavehuset ligger i den smukkeste skov og er Bess Kristoffersens atelier i Fuglebjerg.

Her skal vi se udstillingen ”En keramisk samling”, en samling tilhørende stoftrykker Anne Fabricius Møller. Bess Kristoffersen viser tillige en serie papirarbejder på væg. Vi afslutter besøget med en sandwich og en øl.

Mødested

Dyrehavehuset kl. 11:00

Kørsel i egen bil med tilbud til medpassagerer uden bil.

Kørselsvejledning: http://www.dyrehavehuset.dk/kontakt/

Om Dyrehavehuset: http://www.dyrehavehuset.dk/

Stoftrykker Anne Fabricius Møller:

http://www.aaa-fff-mmm.dk/Stoftrykker_Anne_Fabricius_M%C3%B8ller.html

Designer Bess Kristoffersen: http://besskristoffersen.dk/

 

Vi forlader Dyrehavehuset kl. 13:00 for at køre ad den smukke vej til Sorø.

 

2) Sorø Kunstmuseum

Vi mødes ved Sorø Kunstmuseum, Storgade 9, 4180 Sorø, kl. 14:00

Venneforeningen for Sorøs Kunstmuseum har inviteret os til gratis at se museet og få samlingerne gennemgået af deres formand.

Ove Dam, formand for Sorø Kunstmuseums Venner og medlem af Sorø Kunstmuseums bestyrelse, vil sammen med os gå en rolig tur gennem museet. Han vil tale om museet, venneforeningen, samlingen og enkelte værker, om arkitektur og den nye bygnings funktionalitet; og om de tanker, man gjorde sig før byggeriet. Om særudstillingen og måske om andet, som viser sig at have deltagernes interesse.

Spørgsmål og kommentarer vil være velkomne.

Sorø Kunstmuseum har til huse i en fredet bygning fra 1832. Museet har nydt giveres og testatorers bevågenhed, og der var efterhånden slet ikke plads til den store samling. En udstilling hed ”7 %”, for så stor en del var der plads til.

I 2011 stod en tilbygning færdig med rustikt ydre med markant og nyskabende teglstensbyggeri med materialer fra Petersen Tegl (som Vennerne hørte foredrag om i 2016), og Karsten R. S. Ifversen skrev i Politiken:

Så bliver mursten vist ikke smukkere."

Sorø Kunstmuseum er genåbnet med en tredobling af arealet i et nyt mesterværk begået af Lundgaard og Tranberg Arkitekter...”

Den aktuelle udstilling, Revolutionens Billeder, viser russiske plakater samt fotografier af Rodchenko fra årene efter revolutionen.

I den gamle og nye museumsbygning vises værker af 350 års dansk billedkunst.

Museet rummer desuden Hermod Lannungs samling af russisk kunst fra 1870-1930 og den største og fineste samling af russiske ikoner fra 1500-1900.

Om museet: http://www.sorokunstmuseum.dk/

Den istandsatte gamle museumsbygning rummer ældre samling. Den gamle museumsbygnings tagetage er indrettet til ikonsamlingen.

Til slut kaffe og kage i caféen.

Separat tilmelding mrk. Dyrehavehuset senest mandag den 16. oktober info@designmuseetsvenner.dk samtidig med indbetaling af 150 kr. pr. person direkte til Nordea konto nr. 5501 6276 598 439

Invitation til Vennerne - ny dobbelttur

Mandag den 23. - fredag den 27. oktober arrangerer vi sammen med Nyhavn Rejser en tur til Krakow i Polen. NB: Turen er allerede overtegnet, og de heldige vil få direkte besked.

HUSK at få direkte besked om Designmuseets udstillinger og åbningsarrangementer - også i biblioteket: Abonnér på http://designmuseum.dk/information/nyhedsbrev