Arrangementer

🌲🌲🌲🌲

Kære venner.
Vi ønsker alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår - og siger tak for jeres engagement og iver i det forløbne år. Senest med 77 veloplagte gæster til Pernille Stockmarr og Morten Strædes præcise performance om museets flotte nye forplads - i festsalen.

GLÆD jer til 2019.

Den 2. november åbnede Designmuseet sin nye forplads – og den er blevet alletiders.

En generøs donation fra Annie og Otto Johannes Detleffs’ fond har muliggjort dette projekt, som er udarbejdet af COBE arkitekter med Dan Stubbergaard som ansvarlig arkitekt. Med ganske få og enkle virkemidler er pladsen næsten ikke til at kende igen – alt er nyt og alligevel er det meste det samme, fordi pladsen har været under fredningsmyndighedernes opsyn. Fx er alle brostenene de samme – alle er taget op og lagt igen, men i et nyt mønster og meget mere plant - et jævnt svagt hvælvet gulv.

 

Museumsinspektør Pernille Stockmarr fortalte kort og engageret om hele forplads-projektet – arkitekturen og den overordnede plan med nyt billetsalg, en mini-café, træer og genplantning af blåregn op ad søjlerne - og derefter mere uddybende om udviklingen af de nye montrer og projektet med at udstille design i det offentlige rum: Hvad var tankerne bag, hvad kan man udstille og hvad ikke, og om belysningen som en væsentlig del af arkitekturen og formidlingen.

Professor, billedhugger Morten Stræde har stået i spidsen for projektet med ny-hugningen af de to figurgrupper og de to vaser, som pryder de fire sandstenssøjler, da de gamle viste sig at være stærkt forvitrede og nærmest livsfarlige med risiko for nedstyrtning. Morten Stræde indviede os i det spændende og grundige arbejde med genskabelsen af disse figurgrupper – hvorfor det er vigtigt, hvordan det gøres og om at genskabe det oprindelige i den rette fortolkning.

🥂  🥂  🥂  🥂  🥂  🥂  🥂

📣 Vinterens og forårets arrangementer vil blive offentliggjort her i løbet af januar 2019.

GODT NYTÅR!

 

Klik her hvis du vil melde dig ind