Velkommen

Basis-RGBSelskabet Kunstindustrimuseets Venner blev stiftet i København den 5. november 1910, tyve år efter at Det Danske Kunstindustrimuseum var blevet grundlagt.

'Vennerne' som Selskabets medlemmer ofte kalder sig, har vidt forskellig baggrund: designere, bildende kunstnere og kunstinteresserede, nogle af dem samlere, med mangfoldige indfaldsvinkler til museets virkeområder. Men de er forenet i glæde, respekt og beundring for Kunstindustrimuseet (Designmuseum Danmark) og dets ledelse, som de trygt har ladet afgøre hvad der skulle indkøbes for at tilgodese museets behov.

En meget givtig vennetjeneste.

Venneforeningen har sat sig som et af sine mål, at hjælpe museet med at opnå 100 frivillige bidrag à min. 200 kr. hvert år. Dette vil  være af endog meget stor betydning for museet, som således vil kunne opnå momsfritagelse jf. § 8A. Fx vil disse samlet 20.000 kr. i bidrag kunne medføre en momsfritagelse for museet på over 1.000.000 kr. – på bundlinjen!!!

På ingen andre måder vil vi kunne støtte museet markant – men det skal ske individuelt, og kan kun ske på det anførte link!

Det er en oplagt opgave for os som venner!

 

Designmuseets Venner. ·  Bredgade 68. ·  1260 København K. ·  Cvr nr.: 12095791.